Bygger ut mer vannkraft

SKS realiserer Breivikelva kraftverk i Beiarn kommune.

Breivikelva renner ut i Beiarfjorden: Foto SKS
Breivikelva renner ut i Beiarfjorden: Foto SKS

Konsernstyret i Salten Kraftsamband AS vedtok torsdag utbygging av Breivikelva kraftverk i Beiarn kommune. Kraftverket vil ved ferdigstillelse ha en årlig kraftproduksjon på i overkant av 27 GWh, tilsvarende strømforbruket til 1360 husstander.

Bidrar til mer fornybar energi
Stein Mørtsell- Prosjektet har en tilfredsstillende utbyggingskostnad. Slik kraftmarkedet forventes å utvikle seg i fremtiden, herunder klimadugnaden som er ventet både nasjonalt og globalt, er SKS meget tilfreds med at dette prosjektet nå kommer til realisering, sier Stein Mørtsell, administrerende direktør i SKS Produksjon AS.

Kraftverket, som skal utnytte fallet mellom Klumpvatnet og Beiarfjorden, har vært utredet siden slutten av 80-tallet og mottok i 2014 konsesjonsvedtak fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). I konsesjonen ble det lagt vekt på at utbyggingen vil være et viktig bidrag til produksjon av mer fornybar energi.

Lokale ringvirkninger
- Kraftutbyggingen er positiv for SKS og er i tråd med vår strategi om økt produksjon av vannkraft. Prosjektet er også en bra sak for Beiarn kommune med hensyn til lokale ringvirkninger og aktivitet prosjektet vil medføre, sier Mørtsell.

klikk på bilde for større kartutsnitt

breivielva

Oppstart av kraftutbyggingen forventes å starte opp i vår 2019 og vil ha en kostnad på ca. 121 millioner kroner. Kraftverket skal etter planen stå ferdig våren 2021.


Kontakt

Stein Mørtsell, administrerende direktør, SKS Produksjon AS
mobil:    992 30 427

e-post:  stein.mortsell@sks.no