Konsesjon til Krutåga og Mølnhusbekken

Fredag 15. juni ble det ved Kongelig resolusjon gitt tillatelse til bygging av Krutåga og Mølnhusbekken kraftverk i Hattfjelldal kommune.

Krutåga
Krutåga i Hattfjelldal. Foto: Stine Skipnes

- Utbyggingene vil gi tilgang på mer fornybar kraftproduksjon og bidra til verdiskaping i regionen. Samtidig er det tatt grep for å avbøte konsekvensene for reindrift, miljø og andre allmenne interesser, sier olje- og energiminister Terje Søviknes i en pressemelding. 

Kraftverkene vil ved eventuell realisering produsere tilsammen 145 GWh i året, som tilsvarer det årlige strømforbruket til 7 250 husstander. En avgjørelse på dette er ventet høsten 2018.

Virkninger for reindrift, landskap og biologisk mangfold har stått sentralt under konsesjonsbehandlingen. Hensynet til reindriften skal ivaretas med tilpasninger og begrensninger ved utbyggingen.

Krutåga kraftverk bygges med inntak i Krutvatnet, som reguleres med 0,5 meter. Det er fastsatt pålegg om minstevannføring både for utbygging av Krutåga og for Mølnhusbekken.

SKS swecoKrutåga Kraftverk er forprosjektert av Sweco. På bildet Heidi Theresa Ose, prosjektleder i Sweco og Egil Olsen i SKS Produksjon.

Krutåga Kraft AS har fått tillatelse til bygging av en om lag 20 km lang 132 kV ledning fra Krutåga til Varntresk transformatorstasjon for å knytte kraftverkene til nettet. Samtidig har Statnett fått tillatelse til bygging av ny transformatorstasjon i Varntresk.

Krutåga Kraft AS er eid av SKS Produksjon AS (71,49%) og Statskog sf (28,51%)