Sweco prosjekterer Krutåga

Sweco skal prosjektere kraftverk for Krutåga Kraft Ss. Krutåga kraftverk, som skal bygges i Hattfjelldal i Nordland, vil ha en effekt på 60 MW. Krutåga Kraft er eid 50,1 % av Helgeland Småkraft AS som igjen er 100% av SKS Produksjon AS.

Heidi Theresa Ose, Sweco og Egil Olsen, SKS Produksjon.
Heidi Theresa Ose, Sweco og Egil Olsen, SKS Produksjon.

– Dette er et spennende oppdrag, som vi er svært glade for å ha vunnet. Det er ekstra gøy å skulle arbeide tett sammen med en oppdragsgiver som vi kjenner godt, og som vi har jobbet med tidligere på en rekke prosjekter. Sweco gjennomførte også konsesjonssøknaden for Krutåga kraftverk, og har derfor allerede god kjennskap til dette prosjektet, sier Heidi Theresa Ose, tilbudsleder og påtroppende prosjektleder i Sweco.

Kraftverket skal bygges i fjell

Sweco vil involvere rådgivere fra en rekke fag i oppdraget, som også inkluderer Varntresk trafo og en 132 kV kraftlinje. Kraftverket skal bygges i fjell, med to utslag under vann og tre bekkeinntak hvor vann hentes inn på tilløpstunnelen.

– Vi er veldig fornøyde med å ha fått med oss Sweco i dette prosjektet, og vi ser fram til et godt og konstruktivt samarbeid. I dagens kraftmarked er lønnsomheten i slike prosjekt marginal. Dette stiller ekstra krav til kreativitet og optimalisering ifm. planlegging og prosjektering. Vi har imidlertid stor tro på at vi sammen skal komme fram til gode løsninger som danner grunnlag for et godt og realiserbart prosjekt, sier Egil Olsen, prosjektleder hos Krutåga kraft AS.

Oppdraget starter nå, og skal ferdigstilles i løpet av 2020.