Steinar Pettersen går av som konsernsjef

Steinar Pettersen (62) går av som toppleder i kraftkonsernet SKS ved årsskiftet.

Pettersen har vært konsernsjef i SKS siden januar 2015 og har bak seg ulike roller i selskapet, blant annet som konserndirektør og styremedlem over flere perioder.

- Steinar Pettersen har gjennom sin kompetanse og erfaring ivaretatt og befestet SKS sin posisjon som landsdelens ledende kraftprodusent. Han har hatt et tydelig fokus på konsernets kjernevirksomhet og gjort nødvendige grep for optimalisere organisasjonen med tanke på fremtiden. Pettersen har vist stort lederskap og gjort en meget god jobb i et krevende landskap, sier styreleder i SKS, Odd Tore Fygle.

- Styret vil i løpet av kort tid avklare prosessen videre med rekruttering av Steinar Pettersens etterfølger, sier Fygle.

- Mitt hovedfokus og viktigste oppgave har vært å rendyrke konsernet, først og fremst med tanke på vannkraftproduksjon. Vi har også gjort strategiske grep i markeds- og handelssegmentet, som har vært gode prosesser. Vi har de seneste årene realisert og igangsatt flere nye kraftutbygginger som vil være viktige bidrag til det grønne skiftet i tiden som kommer. Jeg er godt fornøyd med at konsernet er i god rute og i tråd med strategiplanen frem mot 2020, sier fratredende konsernsjef i SKS, Steinar Pettersen.

Pettersen har i sin arbeidsavtale en klausul om å kunne gå av med pensjon ved fylte 62 år, noe han nå har valgt å benytte seg av. Han fullfører i sin rolle som konsernsjef for SKS ut 2018.


Kontakt

Odd Tore Fygle, styreleder Salten Kraftsamband AS
mobil: +47 908 91 567
e-post: odd.tore.fygle@bodo.kommune.no

Steinar Pettersen har vært konsernsjef i Salten Kraftsamband siden 1. januar 2015. Han går av ved pensjon ved årskiftet 2018/19
Steinar Pettersen har vært konsernsjef i Salten Kraftsamband siden 1. januar 2015. Han går av ved pensjon ved årskiftet 2018/19. Foto: Marte Antonsen