OBS-varsel! Ekstrem rasfare

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) melder om ekstrem snøskredfare i Nordland. Dette gjelder også i SKS sitt nedslagsfelt i Salten og på Helgeland. Vi anmoder derfor på det sterkeste om å følge myndighetenes oppfordring om å holde seg unna alt av skredterreng.

Snøskredfare.
Ekstrem snøskredfare. FOTO: MARIT HOMMEDAL, NTB

I Gildeskål kommune er veien opp til Sundsfjordfjellet er stengt med bom.

Flere steder i Nordland fylke er det meldt faregrad 5 på nettstedet varsom.no som opereres av NVE.

– Faregrad 5 er en veldig sjelden og ekstrem situasjon. Vi venter at skred vil kunne gå mye lengre enn noen gang før, og det vil også kunne forekomme skred der det ikke har skjedd før, forteller seksjonssjef Rune Engeset i NVE.

– Vi anbefaler helt klart at man unngår og holder god avstand til alt skredterreng. Det er viktig å følge med på varslene på varsom. Hvor alvorlig situasjonen blir er avhengig av værutviklingen fram mot lørdag og på lørdag. Men generelt anbefaler vi å unngå alt skredterreng, sier Engeset.

– Hold dere hjemme!

Torsdag kveld gikk også politiet og Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS) ut med en klar oppfordring.

– Vi har en krystallklar beskjed til befolkningen; Hold dere hjemme i helga, sier visepolitimester Heidi Kløkstad ved Nordland politidistrikt i en pressemelding.