Rekordhøy kraftproduksjon og positivt resultat

Total vannkraftproduksjon utgjorde i 2017 2.453 GWh, som er produksjonsrekord i SKS-konsernet.

Salten Kraftsamband

Konsernregnskapet viser en omsetning på 1 028 MNOK og et driftsresultat på 239 MNOK. Resultat før skatt er på 180,7 MNOK. Resultat etter skatte-kostnad ble 43,9 MNOK mot 7 MNOK i 2016. Justert for poster som ikke føres over resultatet gir konsernet et totalresultat på 59 MNOK i 2017.

Fortsatt høyt skattetrykk

- Konsernresultatet er påvirket av høy produksjon, lave områdepriser i SKS virksomhetsområde (NO4), høye innmatingskostnader og svært høyt skattetrykk, sier Steinar Pettersen, konsernsjef i SKS.

- Den historisk høye produksjonen skyldes en nedbørsrik vinter i 2016/17 som resulterte i gode tilsig til vannmagasinene. Konsernets EBITDA, driftsresultatet inkludert av- og nedskrivninger, har økt betydelig til 331 MNOK i 2017 fra 215 MNOK i 2016. Dette skyldes i hovedsak høyere produksjon, lavere kostnader og marginalt høyere kraftpriser, sier Pettersen.

Utbytte

Konsernresultatet etter NRS-standard viser et resultat etter skatt på 84,6 MNOK. Generalforsamlingen har vedtatt at det for 2017 utbetales 25 MNOK i eierutbytte.