SKS Produksjon AS tildelt konsesjon

Regjeringen ga fredag 2. mars 2012 konsesjon til utbygging av vannkraftverkene Smibelg og Storåvatn i kommunene Rødøy og Lurøy.

Utbygging av kraftverkene vil kunne dekke et årlig strømforbruk for 10 000 husstander, og vil dersom realisering være den største vannkraftutbyggingen i Norge siden 2004.

- Vi er glade for at olje- og energidepartementet har fattet et positivt vedtak ved å gi konsesjon til utbygging av Smibelg og Storåvatn. Vi tar imidlertid forbehold da det er mange forhold som krever avklaring, blandt annet vilkårene for utbyggingen. Det viktigste er at vi nå har offentlig godkjenning for å gå igang med prosjektet, sier Leif Finsveen, konsernsjef i Salten Kraftsamband AS. - Det er en gledelig nyhet for oss. Nå vil vi imidlertid regne oss gjennom prosjektet på nytt ettersom søknaden er blitt mange år gammel, sier Stein Mørtsell, administrerende direktør i SKS Produksjon AS.

Utbyggingen innebærer at seks vann reguleres i hovedsak ved senking, noe som innebærer et mer skånsomt naturinngrep enn tradisjonelle damanlegg. I tillegg overføres avløpet fra en rekke mindre vann og bekker til kraftverkene. Reguleringene gjør at kraften kan produseres når forbruket er størst og tilsiget minst.

 

Betydelig bidrag til utbygging av fornybar energi
- Utbyggingen av Smibelg og Storåvatn vil gi et betydelig bidrag både til ny fornybar og regulerbar kraftproduksjon. Anlegget blir det største vannkraftanlegget som har fått konsesjon de siste åtte årene. Med denne utbyggingen får vi et bidrag som virkelig monner når det gjelder å nå Regjeringens mål om utbygging av fornybar energi, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Smibelg og Storåvatn ligger på hver sin side av fjorden Gjervalen sør for Melfjorden i Salten. Kraftverkene vil ha en samlet årlig kraftproduksjon på om lag 200 GWh, noe som tilsvarer energiforbruket i om lag 10 000 husstander.SKS Produksjon AS står bak planene om utbygging som eies av det regionalt forankrede kraftselskapet Salten Kraftsamband AS.

For ytterligere informasjon om konsesjonstildelingen, se OEDs nettsider (ekstern lenke)


Kontaktpersoner:

Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband AS
mob: (+47) 911 68 440 | e-post: leif.finsveen@sks.no

Stein Mørtsell, administrerende direktør, SKS Produksjon AS
mob: (+47) 992 30 427 | e-post: stein.mortsell@sks.no