Nyheter

  • SKS har iverksatt en rekke tiltak for å kunne opprettholde normal kraftproduksjon. Det samme gjør nettselskapene i en situasjon hvor tilgang på elektrisitet vil være kritisk viktig for hele befolkningen.

  • I fjor bidro fornybarnæringen med over 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til fellesskapet. Det er det største bidraget noensinne, og en markant økning fra 2017.

  • Ekspertutvalget som er nedsatt av regjeringen for å vurdere dagens skatteordning for vannkraft, bidrar ikke til opprustning og investeringer i fornybar energi. - Tvert imot, mener Salten Kraftsamband (SKS) og bransjeorganisasjonen Energi Norge, som mener utvalget ikke har svart på oppgaven.

  • Sterk prisoppgang på kraft og internt kostnadsforbedring bidrar til et forbedret resultat for Salten Kraftsamband.

  • I forbindelse med det 51. Kobberløpet ble Slavemerket tildelt SKS, OL-vinner Ragnhild Haga og OL- og VM-vinner Didrik Tønseth.

  • I august 2018 ble det på vegne av SKS Produksjon gjennomført prøvefiske i Sulitjelmavassdraget, samt i Gjømmervatnet i Misvær. Prøvefisket kom i stand etter en avtale mellom Fylkesmannen i Nordland, SKS Produksjon og interessentene ved Gjømmervatnet.