Nyheter

  • I samarbeid med Vitensenteret Nordland og Forskerfabrikken gir SKS støtte til sommerskole på Fauske og i Bodø. Årets tema er bærekraft hvor elevene skal utforske elektriske kretser, fornybar energi og kjemiske reaksjoner. Gjennom spennende aktiviteter skal sommerskolen demonstrere og undervise i hvordan naturvitenskap kan skape gode løsninger for fremtiden.

  • SKS har iverksatt en rekke tiltak for å kunne opprettholde normal kraftproduksjon. Det samme gjør nettselskapene i en situasjon hvor tilgang på elektrisitet vil være kritisk viktig for hele befolkningen.

  • I fjor bidro fornybarnæringen med over 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til fellesskapet. Det er det største bidraget noensinne, og en markant økning fra 2017.

  • Ekspertutvalget som er nedsatt av regjeringen for å vurdere dagens skatteordning for vannkraft, bidrar ikke til opprustning og investeringer i fornybar energi. - Tvert imot, mener Salten Kraftsamband (SKS) og bransjeorganisasjonen Energi Norge, som mener utvalget ikke har svart på oppgaven.

  • Sterk prisoppgang på kraft og internt kostnadsforbedring bidrar til et forbedret resultat for Salten Kraftsamband.