Nyheter

  • Ekspertutvalget som er nedsatt av regjeringen for å vurdere dagens skatteordning for vannkraft, bidrar ikke til opprustning og investeringer i fornybar energi. - Tvert imot, mener Salten Kraftsamband (SKS) og bransjeorganisasjonen Energi Norge, som mener utvalget ikke har svart på oppgaven.

  • Sterk prisoppgang på kraft og internt kostnadsforbedring bidrar til et forbedret resultat for Salten Kraftsamband.

  • I forbindelse med det 51. Kobberløpet ble Slavemerket tildelt SKS, OL-vinner Ragnhild Haga og OL- og VM-vinner Didrik Tønseth.

  • I august 2018 ble det på vegne av SKS Produksjon gjennomført prøvefiske i Sulitjelmavassdraget, samt i Gjømmervatnet i Misvær. Prøvefisket kom i stand etter en avtale mellom Fylkesmannen i Nordland, SKS Produksjon og interessentene ved Gjømmervatnet.

  • Strømprisene har vært uvanlig høye det siste halvåret. Mange lurer på hvorfor det ble slik og hva vi kan vente oss videre utover vinteren. Her er svar på noen av de vanligste spørsmålene.

  • Norske strømpriser har ligget betydelig under resten av Europa i nærmere 20 år. Det viser tall fra de europeiske strømbørsene. Denne fordelen kommer norske strømkunder til å beholde.