Nyheter

  • Strømprisene har vært uvanlig høye det siste halvåret. Mange lurer på hvorfor det ble slik og hva vi kan vente oss videre utover vinteren. Her er svar på noen av de vanligste spørsmålene.

  • Norske strømpriser har ligget betydelig under resten av Europa i nærmere 20 år. Det viser tall fra de europeiske strømbørsene. Denne fordelen kommer norske strømkunder til å beholde.

  • På grunn av vedlikeholdsarbeid vil Kjelvatn i perioden 17. - 24. september gradvis bli senket inntil 0,8 meter under normal sommervannstand.

  • Mange har merket seg de høye strømprisene i sommer, og lurer på hvorfor det er blitt slik og hva kan vi vente oss utover høsten. Her er svar på noen av de vanligste spørsmålene.

  • Polar Kraft åpner i dag ladetorg for elbil på City Nord i Bodø. Ladestasjonene er fordelt over to etasjer i parkeringshuset hvor det er etablerert 12 ladepunkter på 2. plan og 2 ladepunkter for handicap på 3. plan.