Konsernsjef i SKS, Liina Veerme, er innstilt som styremedlem i Energi Norge.

Valgkomiteen går inn for Liina Veerme som ett av tre nye styremedlemmer i Energi Norge. Samtidig har komiteen innstilt Finn Bjørn Ruyter i Hafslund E-CO som ny styreleder etter Eimund Nygaard.

Konsernsjef i SKS, Liina Veerme, er innstilt som styremedlem i Energi Norge. Hun er tidligere styremedlem i søsterorganisasjonen Energiföretagen Sverige.
Konsernsjef i SKS, Liina Veerme, er innstilt som styremedlem i Energi Norge. Hun er tidligere styremedlem i søsterorganisasjonen Energiföretagen Sverige.

– Valgkomiteen har i år vært spesielt opptatt av å sette sammen et styre som vi tror på beste måte kan realisere den nye strategien for organisasjonen. Vi er svært tilfredse med at disse kandidatene har sagt seg villige til å stille opp for Energi Norge og vi legger fram en innstilling med bred representasjon i forhold til selskapsstørrelse, geografi og type selskap, sier leder av valgkomiteen Johannes Rauboti, konsernsjef i SFE.

Finn Bjørn Ruyter har siden juni 2018 vært konsernsjef i Hafslund E-CO. Før dette var han konsernsjef i Hafslund i litt over syv år og har tidligere vært CFO i samme selskap. Ruyter har også bakgrunn fra Elkem og Norsk Hydro, og er utdannet sivilingeniør maskin fra NTNU og har en MBA fra Handelshøyskolen BI.

Konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse vil på Energi Norges generalforsamling i mai tre av som styreleder etter å ha sittet i en periode på fire år.

Valgkomite har innstilt tre nye styremedlemmer:

  • Konsernsjef Liina Veerme i SKS erstatter Bjarne Slapgard i Gudbrandsdalen Energi Holding.
  • Konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi erstatter Per Arne Torbjørnsdal i Hafslund E-CO.
  • Administrerende direktør Eirik Folkvord Tandberg i Fortum Oslo Varme erstatter Christian Stav i NTE.

Valgkomiteen har innstilt to nye varamedlemmer:

  • Administrerende direktør Rolf Barmen i Fjordkraft erstatter Knut Barland i Skagerak Energi.
  • Konserndirektør Tore Morten Wetterhus i Glitre erstatter Margit Unander i LOS.
  • Her er en fullstendig oversikt over Energi Norges styre 2019/2020.

Fullstendig oversikt over styret i Energi Norge

Valgkomiteens innstiling vil bli behandlet på Energi Norges generalforsamling 19. mai.