Selger Rødøy-Lurøy Fiber AS

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS (RLK AS) selger datterselskapet Rødøy-Lurøy Fiber AS. Ny eier blir Dragefossen AS.

Stein Mørtsell- Etableringen av Rødøy-Lurøy Fiber AS var viktig for å sikre god infrastruktur og det var naturlig at SKS som et av ledende kraftselskapene i regionen tok en ledende rolle med å få denne etablert. Investeringen har vært vellykket, men vi vurderer nå at tiden er inne for å overlate til andre å videreutvikle potensialet i selskapet, sier Stein Mørtsell, styreleder i RLK AS.

- Gjennom avtalen med Dragefossen har vi nå funnet en profesjonell aktør med god kunnskap og erfaring med fibernettet i regionen. Vi er trygge på at ny eier er rett selskap til å utvikle infrastrukturen ytterligere, sier Mørtsell

- Ny daglig leder i Rødøy-Lurøy Fiber, Tor Inge Nymo sier at dette er et selskap som Dragefossen satser på, og skal videreutvikle. Gjennom denne satsningen, så vil private og næringsliv i Rødøy og Lurøy få tilgang til de tjenester som dagens moderne samfunn krever.

- Dragefossen vil legge til rette for nye investeringer i kommunikasjonsnett i Rødøy og Lurøy kommune. Derfor vil det i tiden fremover bli mer aktivitet på opprusting, drift og utbygging fra selskapet, sier Nymo

Rødøy-Lurøy Fiber AS er et heleid datterselskap av Rødøy-Lurøy Kraftverk AS.
Salten Kraftsamband AS eier 72 prosent av aksjene Rødøy-Lurøy Kraftverk AS.