Liina Veerme nytt styremedlem i Energi Norge

Liina Veerme ble valgt inn som nytt styremedlem på Energi Norges generalforsamling tirsdag 19. mars. Samtidig ble Finn Bjørn Ruyter valgt til ny styreleder og etterfølger konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse som har vært styreleder de siste fire årene.  

Liina Veerme, Energi Norge
Konsernsjef i SKS, Liina Veerme, er valgt inn som styremedlem i Energi Norge

Det nye styret i Energi Norge ble valgt på bakgrunn av valgkomiteens enstemmige innstilling. Valgkomiteen innstilte ellers på tre nye styremedlemmer og to varamedlemmer. 

Her er oversikt over nytt styre i Energi Norge 2020/2021: 

 • Styreleder: Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef i Hafslund E-CO 
 • Nestleder: Jannicke Hilland, konsernsjef i BKK 
 • Hallvard Pettersen, adm. direktør i Vesterålskraft 
 • Ragnhild Skarstad Sveen, adm. direktør i Stange Energi AS 
 • Jon Vatnaland, konserndirektør for konsernstaber i Statkraft 
 • Ragnhild Åsrønning, adm. direktør i Nettselskapet AS 
 • Liina Veerme, konsernsjef i SKS 
 • Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi 
 • Eirik Folkvord Tandberg, adm. direktør i Fortum 
 • Monica Hansen Fjellstad, direktør i BE Varme 

Styrets varamedlemmer: 

 • Rolf Barmen, adm. direktør i Fjordkraft 
 • Tore Morten Wetterhus, konserndirektør i Glitre Energi