Fem års forlenget byggefrist på Sjønståfossen

I 2013 ble planer om å bygge småkraftverk i åtte elver og fosser i Sulitjelma-vassdraget i Fauske i Nordland sendt til NVE for behandling.

Sjønståfossen, nedre del av Sulitjelmavassdraget

I 2015 fikk tre av disse Laksåga, Sjønståfossen og Valffarjohka kraftverk tillatelse til å bygge. De andre fikk avslag av naturvernårsaker. Totalt vil de tre kraftverkene kunne produsere 33,4 GWh i et middels år.

SKS kjøpte Nord-Norsk småkraft

Kort etter kjøpte SKS opp hele Nord-Norsk småkraft som skulle bygge ut Sjønståfossen kraftverk, med en antatt kapasitet på 7,3 GWh. Nord-Norsk småkraft var tidligere eid av en rekke lokale kraftverk, deriblant SKS.

I desember i fjor søkte SKS om å overta konsesjonen og samtidig å få forlenget byggefristen for Sjønståfossen. SKS har opplyst i søknaden at byggingen av kraftverket av ulike årsaker ikke er igangsatt, men at de ønsker å realisere prosjektet.

NVE godtar og forlenger

NVE har vedtatt å forlenge byggefristen med fem år frem til 7. april 2027. Byggefristen var opprinnelig 7. april 2022.