Nyheter

  • Govddesåga Kraftverk AS fikk fredag 11. januar 2013, tillatelse til å bygge Govddesåga kraftverk i Beiarn kommune i Nordland. Govddesåga Kraftverk AS eies av SKS Produksjon AS, Statskog SF og Clemens kraft AS.

  • SKS Produksjon AS ble i mars i år gitt konsesjon av olje- og energidepartementet for utbygging av vannkraftverkene Smibelg og Storåvatn i kommunene Rødøy og Lurøy. Utbygging av kraftverkene vil kunne produsere 200GWh, tilsvarende årlig strømforubruk for 10 000 husstander.

  • SKS er Nord-Norges ledende kraftprodusent med produksjon av ca 2,2TWh vannkraft fra våre 23 kraftstasjoner i regionen. Dette tilsvarer forbruket til vel 120.000 husstander. SKS har flere kraftutbyggingsprosjekter som i fremtiden vil bidra til økt produksjon av miljøvennlig fornybar energi.