Konsernsjef Leif Finsveen slutter i SKS

Leif Finsveen (63) fratrer sin stilling som konsernsjef i SKS og går ved årsskiftet av med pensjon.

- Finsveen har en avtale som gir ham rett til å pensjonere seg etter 62 år. Det er beklagelig, samtidig har jeg stor forståelse for beslutningen om å pensjonere seg kommer nå. Finsveen har gjort en meget god jobb for SKS og nå vil det være viktig å finne en etterfølger som kan videreføre det positive arbeidet i konsernet, sier Ivar Kristiansen, styreleder i Salten Kraftsamband AS.

Styrelederen vil i nær fremtid innkalle konsernstyret til et møte hvor prosessen knyttet til å finne Finsveens etterfølger skal diskuteres.

- SKS har foran seg mange viktige strategiske beslutninger, som vil gi grunnlag for driften av selskapet i mange år fremover. Særlig knytter dette seg til nye, store kraftverksprosjekter. Jeg kommer av naturlige grunner ikke til å kunne delta i eventuelle realiseringer av mye av dette. Derfor er det viktig at selskapet får en ny toppleder nå, som kan delta i både selve beslutnings-prosessene og i eventuelle gjennomføringer, sier Leif Finsveen.

- Jeg har hatt 13 gode år i selskapet og ser tilbake på et godt samarbeide med konsernstyret og alle våre dyktige medarbeidere. SKS er et solid konsern, med ordnet økonomi og en godt kvalifisert og motivert arbeidsstokk. Jeg er derfor helt sikker på at konsernstyret vil få på plass en ny leder i løpet av kort tid, avslutter Finsveen.


Kontaktperson:

Ivar Kristiansen, styreleder, Salten Kraftsamband AS
mob: 992 44 895 | e-post: ivar.kristiansen@nho.no