SKS gitt konsesjon for kjøp av Sjøfossen Energi AS

Olje- og energidepartementet gir Salten Kraftsamband konsesjon for aksjeerverv fra Gildeskål og Beiarn kommuner i Sjøfossen Energi AS.

Tirdag 10. september mottok SKS positivt svar fra OED angående SKS’ søknad om oppkjøp av aksjer fra Gildeskål og Beiarn kommuner i energikonsernet Sjøfossen Energi AS. Kommunestyrene i Gildeskål og Beiarn vedtok 5. mars i år å akseptere SKS’ bud på aksjene i selskapet.

SKS i har i tillegg gitt tilbud til samtlige private aksjonærer om oppkjøp av resterende C-aksjer i Sjøfossen Energi AS.

Styrker Salten
- Vi er glade for at OED har gitt SKS godkjenning for oppkjøpet av Sjøfossen Energi.
Investeringen er et viktig ledd i SKS’ strategiplan for fremtidig vekst og utvikling av SKS-konsernet. Planene er godt fundamentert ut fra et forretningsmessig og industrielt perspektiv, og vil styrke Salten som kraftsenter, samt bidra til økt verdiskapning i regionen, sier Leif Finsveen, konsernsjef i Salten Kraftsamband AS.

Strategisk viktig
- Konsernstyret er tilfredse med oppkjøpsplanene som er strategisk viktige for en industriell satsning innenfor SKS’ kjerneområde. Det er en krevende prosess og vil være en kostbar investering. Det er likevel et strategisk viktig veivalg, sier styreleder i SKS, Ivar Kristiansen.

Sjøfossen Energi AS driver primært vannkraftproduksjon og eier fem vannkraftverk med samlet årsproduksjon på ca. 90 GWh. I tillegg driver konsernet omsetning av elektrisk kraft og tjenesteyting i tilknytning til produksjon. Foruten morselskapet består konsernet av datterselskapene Helgeland Småkraft AS, Sjøfossen Næringsutvikling AS og Beiarkraft AS.

Sjøfossen Energi AS er organisert som aksjeselskap og p.t. eid av Gildeskål kommune (43,2 %), Beiarn kommune (25,4 %), samt private aksjonærer (31,4 %). Selskapet har 34 ansatte og har sitt hovedkontor på Inndyr i Gildeskål kommune.

Sjøfossen Energi AS er p.t. eier av Salten Kraftsamband AS med 14 % aksjeandel.
Nordland Fylkeskommune har søkt OED om konsesjon for kjøp av selskapets aksjer i SKS.


Kontaktpersoner:
Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband AS
mob: (+47) 911 68 440

Ivar Kristiansen, styreleder, Salten Kraftsamband AS
mob: (+47) 992 44 895