Aksjeoverdragelse Sjøfossen Energi og Nordland Fylkeskommune

Fredag 11. oktober overtok Salten Kraftsamband AS aksjene til Beiarn og Gildeskål kommuner i kraftkonsernet Sjøfossen Energi AS. Samtidig overtok Nordland Fylkeskommune Sjøfossen sine aksjer i Salten Kraftsamband AS.

SKS ønsker velkommen til nye eiere i Nordland Fylkeskommune og konsernets nye datterselskap og medarbeidere i Sjøfossen Energi AS.