Nyheter

  • Tradisjon tro gir SKS også i år en pengegave til en organisasjon eller forening som fortjener en ekstra oppmerksomhet. Dette året er det Sulithjelma Røde Kors Hjelpekors mottar ti tusen kroner i "julegave" fra SKS.

  • Under en pressekonferanse mandag 24. november kunngjorde SKS sammen med FK Fauske/Sprint og Fauske kommune realiseringen av hallprosjektet "SKS Arena". Som Generalsponsor gleder vi oss på vegne av klubbens medlemmer og innbyggerne i Indre Salten over planene om en storstue for idrett, kultur og næringsaktiviteter endelig blir en realitet. Vi er stolte over at hallen bærer navnet SKS Arena. Som vår visjon sier - Vi skaper muligheter!

  • Det pågår p.t. arbeid med å sikre dammene ved Øvre Nævervatnet (Beiarn kommune) og Namnlausvatnet (Gildeskål kommune). Dammene gir reguleringsmagasin til kraftverkene Forså og Sundsfjord tilhørende SKS Produksjon.

  • Konsernsjef Leif Finsveen går av med pensjon ved årsskiftet. SKS søker nå hans etterfølger, se annonse. Søknadsfrist er 26. august.