Åpnet nye Oldereid

Mandag 10. oktober var det offisiell åpning av kraftverket Oldereid 2 på Eide i Misvær. Ordfører i Bodø kommune, Ida Pinnerød, markerte åpningen med tale og snorklipping.

Fra venstre: Thor Åge Jensen (SKS), Ragnar Pettersen (SKS), Heidi Theresa Ose (Sweco), Widar Skaug (SKS), Arne Kjell Andersen (Bernhardsen Entreprenør), Steinar Pettersen (SKS), Stein Mørtsell (SKS), Arne Christian Mathisen (Fauskebygg), Leif Roar Stavnes (Fauskebygg), John Kristian Skagestad (Rainpower) og Robert Helgesen (SKS).

Konkurransedyktig

- Prosjektet har vært en suksess. Vi er på tidsplan, under budsjett og har gode HMS-tall i byggeperioden. Kraftverket har fått utvidet produksjonskapasiteten med 10 GWh ekstra per år. Så kan man spørre seg om det er rett å bruke penger på vannkraft i disse tider med så lave priser …? 
Mitt svar er et absolutt ja! Jeg har klokketro på vannkraft. Dersom ikke vi skal være konkurransedyktig med denne type aktivitet - hvem skal ellers være det? Skal vi nå målene med det såkalte grønne skiftet, må de som forurenser betale for det. Vannkraft forurenser ikke, dermed skal vi per definisjon være konkurransedyktig fremover, sa Steinar Pettersen, konsernsjef i SKS.

Bygde landet

- Byggingen av Oldereid kraftverk etter krigen er historien om de som bygde landet, men også historien som skal ta landet videre, innledet ordfører i Bodø kommune, Ida Pinnerød i sin tale.

- Vi snakker ofte om før og etter Paris-avtalen. Jeg tror ikke det bare er snakk, dette kommer for fullt og vi er allerede godt i gang. Dette er et lite men likevel viktig og målrettet svar på de utfordringer Paris-avtalen gir oss. Vi skal utnytte de mulighetene og ressursene vi har rundt oss. I Salten har vi en helt spesiell natur som gir oss gode muligheter til å skape kraft, dermed også industri som skal drive landet videre. Jeg tenker det er et veldig fint utgangspunkt og en fin historie å ta med seg videre, sa Pinnerød.