Nyheter

 • I perioden 28. august – 1. september vil vannstanden bli senket i Kjelvatn.

 • Tirsdag 8. august ble Govddesåga kraftverk offisielt åpnet. På åpningen fikk SKS besøk av statsråd Kjetil Solvik-Olsen og ordfører i Beiarn kommune, Monica Sande. Sammen med konsernsjef Steinar Pettersen, foresto disse markeringen med taler og snorklipping.

 • Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt tre positive tilbakemeldinger og fire avslag på omsøkte vannkraftprosjekter i Beiarpakken.

 • Balvannsveien (Sulis) og anleggsveien på Sundsfjordfjellet vil bli brøytet i løpet av uke 26. Ellers er veiene i Arstaddalen (Beiarn), Gjømmervann (Misvær) og Lomi (Sulis) åpen/delvis åpen.

 • 07.06.2017

  Snøsmelting

  I SKS nedslagfelt er det i år betydelige snømengder. Sen oppstart for snøsmelting gjør at vi i pr. dato har opp til 180 % snø av normalår.

 • Nord-Norsk Småkraft AS (nå SKS Produksjon AS) fikk den 16.6.2015 konsesjon for bygging av Sjønståfossen kraftverk (7,3 GWh) og Valffarjohka kraftverk (3,9 GWh.)

 • Nesten en halv million husholdninger byttet strømleverandør i 2016. Aldri før har så mange byttet strømselskap i Norge. Dette kommer frem i en fersk statistikk fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).