Oppstart Breivikelva kraftverk

Arbeidene med rørtraséen til Breivikelva kraftverk er godt i gang.

Rørgatetraséen til Breivikelva. Foto: Egil Olsen

Foran skjema

- Entreprenøren Fjellbygg med sin underentreprenør har den siste måneden jobbet med avdekning av fjell og sprenging av rørgrøft. Til nå er ca. 450m av totalt 2500m grøft sprengt. Opplasting og legging av trykkrør vil starte i slutten av mai i år. Ila kort tid vil de også gå i gang med grunnarbeidene i stasjonsområdet, sier Egil Olsen, prosjektleder i SKS Produksjon.

Betongarbeider i kraftstasjon planlegges å starte oppetter påske, mens arbeidene i inntaksområdet påbegynnes til høsten. Anleggsarbeidene skulle egentlig starte i april og i ifølge prosjektlederen er man godt fornøyd med tidligere oppstart enn planlagt.

Lokale ringvirkninger

- Kraftutbyggingen er positiv for SKS og er i tråd med vår strategi om økt produksjon av vannkraft. Prosjektet er også en bra sak for Beiarn kommune med hensyn til lokale ringvirkninger og aktivitet prosjektet vil medføre, sier Stein Mørtsell, administrerende direktør i SKS Produksjon AS.

- Prosjektet har dessuten en tilfredsstillende utbyggingskostnad. Slik kraftmarkedet forventes å utvikle seg i fremtiden, herunder klimadugnaden som er ventet både nasjonalt og globalt, er SKS meget tilfreds med at dette prosjektet nå kommer til realisering, sier Mørtsell.

Fakta om Breivikelva kraftverk

  • Breivikelva Kraftverk bygges ut i Beiarn kommune.
  • Kraftverket vil ved ferdigstillelse ha en årlig kraftproduksjon på i overkant av 27 GWh, tilsvarende strømforbruket til 1360 husstander.
  • Kraftverket skal utnytte fallet mellom Klumpvatnet og Beiarfjorden.
  • Estimerte utbyggingskostnader er på ca. 121 millioner kroner.
  • Kraftverket skal etter planen stå ferdig våren 2021.

klikk på bildet for større utsnitt

Breivikelva_kartutsnitt