Nyheter

  • Nord-Norsk Småkraft AS (nå SKS Produksjon AS) fikk den 16.6.2015 konsesjon for bygging av Sjønståfossen kraftverk (7,3 GWh) og Valffarjohka kraftverk (3,9 GWh.)

  • Nesten en halv million husholdninger byttet strømleverandør i 2016. Aldri før har så mange byttet strømselskap i Norge. Dette kommer frem i en fersk statistikk fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

  • Sweco skal prosjektere kraftverk for Krutåga Kraft Ss. Krutåga kraftverk, som skal bygges i Hattfjelldal i Nordland, vil ha en effekt på 60 MW. Krutåga Kraft er eid 50,1 % av Helgeland Småkraft AS som igjen er 100% av SKS Produksjon AS.

  • NVE gir Statnett SF løyve til å bygge en ny Salten trafostasjon i Sørfold kommune i Nordland. Stasjonsområdet er på omlag 37 dekar, og det vil bli bygd en ny veg på omlag 1,5 kilometer.

  • Mandag 10. oktober var det offisiell åpning av kraftverket Oldereid 2 på Eide i Misvær. Ordfører i Bodø kommune, Ida Pinnerød, markerte åpningen med tale og snorklipping.

  • Kraftkonsernet SKS kjøper Rødøy kommune sine aksjer i kraftselskapet Rødøy-Lurøy Kraftverk AS.