Nyheter

  • Sweco skal prosjektere kraftverk for Krutåga Kraft Ss. Krutåga kraftverk, som skal bygges i Hattfjelldal i Nordland, vil ha en effekt på 60 MW. Krutåga Kraft er eid 50,1 % av Helgeland Småkraft AS som igjen er 100% av SKS Produksjon AS.

  • NVE gir Statnett SF løyve til å bygge en ny Salten trafostasjon i Sørfold kommune i Nordland. Stasjonsområdet er på omlag 37 dekar, og det vil bli bygd en ny veg på omlag 1,5 kilometer.

  • Mandag 10. oktober var det offisiell åpning av kraftverket Oldereid 2 på Eide i Misvær. Ordfører i Bodø kommune, Ida Pinnerød, markerte åpningen med tale og snorklipping.

  • Kraftkonsernet SKS kjøper Rødøy kommune sine aksjer i kraftselskapet Rødøy-Lurøy Kraftverk AS.

  • Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 26,7 øre/kWh i 2015. Dette er 13 prosent mindre enn i 2014 og den laveste prisen for husholdninger siden 2005.

  • SKS Kraftsalg AS (SKS) og konsernet Indre Salten Energi AS (ISE) har inngått intensjonsavtale om overdragelse av sluttbrukeromsetningen til ISE.