Nyheter

  • Mandag 10. oktober var det offisiell åpning av kraftverket Oldereid 2 på Eide i Misvær. Ordfører i Bodø kommune, Ida Pinnerød, markerte åpningen med tale og snorklipping.

  • Kraftkonsernet SKS kjøper Rødøy kommune sine aksjer i kraftselskapet Rødøy-Lurøy Kraftverk AS.

  • Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 26,7 øre/kWh i 2015. Dette er 13 prosent mindre enn i 2014 og den laveste prisen for husholdninger siden 2005.

  • SKS Kraftsalg AS (SKS) og konsernet Indre Salten Energi AS (ISE) har inngått intensjonsavtale om overdragelse av sluttbrukeromsetningen til ISE.

  • SKS Eiendom AS, Helgeland Kraft AS og Hålogaland Kraft AS, selger sine aksjer i KystTele AS. Ny eier er KystTele Holding AS