Nyheter

  • Ny rapport: Norges bruk av fornybar energi i den totale energimiksen har bare økt med fire prosentpoeng siden 2010. Omstillingen går for sakte hvis vi skal nå klimamålene og erstatte tapte arbeidsplasser. Særlig innen transportsektoren er det behov for raskere elektrifisering, mener Energi Norge.

  • Liina Veerme ble valgt inn som nytt styremedlem på Energi Norges generalforsamling tirsdag 19. mars. Samtidig ble Finn Bjørn Ruyter valgt til ny styreleder og etterfølger konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse som har vært styreleder de siste fire årene.  

  • I samarbeid med Vitensenteret Nordland og Forskerfabrikken gir SKS støtte til sommerskole på Fauske og i Bodø. Årets tema er bærekraft hvor elevene skal utforske elektriske kretser, fornybar energi og kjemiske reaksjoner. Gjennom spennende aktiviteter skal sommerskolen demonstrere og undervise i hvordan naturvitenskap kan skape gode løsninger for fremtiden.

  • SKS har iverksatt en rekke tiltak for å kunne opprettholde normal kraftproduksjon. Det samme gjør nettselskapene i en situasjon hvor tilgang på elektrisitet vil være kritisk viktig for hele befolkningen.

  • I fjor bidro fornybarnæringen med over 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til fellesskapet. Det er det største bidraget noensinne, og en markant økning fra 2017.