Fusjonssamtaler mellom SKS og SISO Energi

Styrene i selskapene har besluttet å inngå en intensjonsavtale som innebærer at dagens eierverdier i SISO Energi legges inn SKS. All virksomhet vil bli underlagt SKS, som vil bety full samordning av kjernevirksomhet og administrasjon med hovedkontor på Fauske.

SKS SISO Energi
SKS og SISO Energi planlegger fusjon. Foto: CRA

SISO Energi AS eies av Østfold Energi AS og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS (NTE). SISO Energi har vannkraftproduksjon på ca. 1,1 TWh og med hovedkontor på Valljord, Straumen i Sørfold kommune.

SKS eies av Bodø kommune, Bodø Pensjonskasse, Bodø Energi AS, Jämtkraft AB, Nordlandskraft AS og Fauske kommune. Selskapet har en vannkraftproduksjon på ca. 2,2 TWh med hovedkontor på Fauske. 

Den nye virksomheten vil ha samlet årsproduksjon på ca. 3,3 TWh og vil bli en betydelig vannkraftkraftprodusent i Nord-Norge. 

Partene sikter på å inngå transaksjonsavtale første halvår 2022, og gjennomføre transaksjonen i andre halvår 2022. Endelig gjennomføring skal godkjennes av selskapenes eiere.


FAKTA Siso kraftverk:

Siso kraftverk ligger ved Straumvannet i Sørfold kommune. Kraftverket består av to aggregater der det første ble satt i drift i 1968 og det andre i 1972.

SISO kraftverk

Aggregatene er utstyrt med Peltonturbiner og har en total ytelse på 180 MW ved en midlere fallhøyde på 645 meter. Kraften som blir produsert går fra stasjonen i kabler opp til Salten trafo og videre ut på sentralnettet.

Vannmagasinene består av Sisovannet og Løytavannet med overføringstunnel mellom disse. For å utnytte magasinet er det bygget to dammer på Siso og en dam på Løyta. Når magasinet samlet er fullt inneholder det 606 mill m 3 vann som tilsvarer 940 GWh elektrisk kraft. Midlere årsproduksjon er 970 GWh.

Det er også sprengt tunnel i Norddalen som samler opp fire elver fra Blåmannsisen og tunnel på nordsiden av Løytadalen som fanger opp fem bekker nedstrøms dammen. På sydsiden i Løytadalen er det samlet opp vann i en liten tunnel som leder vann inn i tappetunnelen.

FAKTA Lakshola kraftverk

Lakshola kraftverk i Sørfold kommune består av ett aggregat som ble satt i drift i 1999. Aggregatet er utstyrt med Francis-turbin og har en total ytelse på 31 MW ved en midlere fallhøyde på 315 meter.

Lakshola kraftverk

Vannmagasinene består av Faulvatn, Steinfjellvatn og Moskustjern. Faulvatn er hovedmagasinet, mens vannet føres i en 373 meter lang tunnel fra Moskustjern til Steinfjellvatn. Fra Steinfjellvatn til Faulvatn fraktes vannet videre i en 2 122 meter lang tunnel.

For å utnytte magasinet er det bygget en dam ved Faulavatnet. Når magasinet samlet er fullt inneholder det 26 mill m3 vann som tilsvarer 19 GWh elektrisk kraft. Midlere årsproduksjon er 116 GWh. Det totale nedslagsfeltet for Lakshola kraftverk er 77,1 km2.

Faulvatn er Laksholas hovedmagasin. Høyeste regulerte vannstand er 317,5 moh., mens laveste regulerte vannstand er 314,0 moh.