Innkalling Generalforsamling Rødøy-Lurøy Kraftverk AS

Aksjeeiere innkalles herved til ordinær generalforsamling på administrasjonsbygg Tjong, tirsdag 25. april kl. 12:30.

RLK
RLK

Registrering av fullmakter starter kl. 12:45 og avsluttes kl. 12:30.

Til behandling:

  1. Åpning ved styreleder.
  2. Valg av møteleder.
  3. Utpeking av en av de tilstedeværende til å underskrive protokollen sammen med møteleder.
  4. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  5. Årsberetning med styrets beretning og regnskap for 2022.
  6. Valg i henhold til vedtektenes §§ 5 og 6.
  7. Fastsettelse godtgjørelse for tillitsvalgte.
  8. Godtgjørelse til revisor for 2022.

Vedlegg: