Regulering av vannstand

I forbindelse med vedlikeholdsarbeider i Fagerli kraftverk, vil vannstanden i Kjelvatnet (Sulitjelma) i perioden 10. - 17. august bli senket 1,2 meter under normal sommervannstand.

Kjelvatnet

Nedtappingen vil si 1, 5 meter under HRV (høyeste regulerte vannstand) til kote 508. Vatnet vil deretter fylles ved naturlig tilsig.