Besøk av Trainee Salten

SKS har hatt gleden av å ta i mot kull 16 og 17 fra Trainee Salten for bedriftsbesøk og presentasjon av SKS sin virksomhet innen produksjon og omsetning av fornybar energi.

SKS og Trainee Salten
Håkon Godtfredsen ledet an omvisningen inne i Fagerli kraftverk. Fra venstre: Synniva Eide Etterlid (Nordland fylkeskommune), Marton Amdahl (Nordland fylkeskommune), Håkon Godtfredsen, Sindre Kosmo (SKS Handel), Paulina Zvezdova (Sørfold kommune), Kristina N. Hellesnes (IRIS Produksjon), Mathias Lauritzen (Nordland fylkeskommune), Kristina Moe (Nord universitet) og Hilde Berg Olsen (Rødøy kommune)

Besøket startet med presentasjon av selskapet etterfulgt av felles lunsj i kantinen på hovedkontoret på Fauske. Deretter gikk turen opp til Sulitjelma og til omvisning i Fagerli kraftverke anført av energioperatør Håkon Godtfredsen og kraftverksingeniør Thor Åge Jensen.

 - Tusen takk til alle som stilte opp og la til rette for oss som er inne Traineeprogrammet. Alle deltakere syntes SKS var en spennende bedrift og at besøket var både relevant og interessant, sier Sindre som selv er trainee i SKS Handel.

SKS er en av flere medlemsbedrifter i Trainee-programmet Trainee Salten. Vi har vært med siden oppstart og har hatt flere traineer ansatt hos oss, både i produksjon, administrasjon og i handelsselskapet. Flere av disse er i dag fast ansatt i ulike selskaper i SKS-konsernet.

besøk trainee saltenbesøk trainee saltenbesøk trainee saltenbesøk trainee saltenbesøk trainee saltenbesøk trainee salten