Godt resultat for SKS

Salten Kraftsamband (SKS) leverer et solid årsresultat for 2021. Resultatet preges av store prisendringer på kraft sammenlignet med 2020.

Storelvvatn kraftverk.
Storelvvatn kraftverk. Foto: Eirik Godtfredsen

God drift

- SKS leverer i 2021 et godt årsresultat - i hovedsak grunnet stigning i kraftprisen sammenlignet med 2020. I tillegg har det vært god drift og fokus på effektiviseringsprosesser i hele konsernet. Redusert vannkraftproduksjon som følge av havari på Salten Trafo (Statnett) i en periode med høye kraftpriser slo dessverre uheldig ut. Oppsummert er vi godt fornøyd, men oppnår ikke optimalt resultat, sier konsernsjef i SKS, Liina Veerme.

Les årsrapporten her

Konsernregnskapet viser en omsetning på 785 MNOK og et driftsresultat på 397 MNOK. Resultat før skatt er på 418 MNOK. Resultat etter skattekostnad ble 282,1 MNOK mot -1,6 MNOK i 2020. 

-  Bak de gode tallene ligger det også en formidabel innsats i det daglige arbeidet blant konsernets ansatte, som hver dag bidrar positivt til grønn verdiskapning, roser Veerme.

Sterk handelsaktivitet

Total kraftproduksjonen i konsernet ble 2 063 GWh. Dette er noe lavere enn foregående år og normal årsproduksjon.

Handelsaktiviteten leverer et godt resultat med sine tjenester innen handel og forvaltning av kraft, opprinnelsesgarantier og elsertifikater. I tillegg har konsernets eierskap knyttet til sluttbrukervirksomhet bidratt positivt. 

Betydelig samfunnsbidrag. 

Resultatet bidrar til lokal og sentral verdiskapning i tillegg til et betydelig utbytte for konsernets eiere. Produksjonsselskapene i konsernet er forpliktet til å gi konsesjonskraft og kvotekraft til eier- og vertskommuner, Nordland fylkeskommune og lokale kraftselskaper. For 2021 ble det avgitt 301 GWh, som utgjør positiv verdi for mottakerne.

Gjennom skatter, avgifter, og øvrige samfunnsbidrag har konsernet bidratt med 312 MNOK til fellesskapet. Generalforsamlingen har vedtatt at det for 2021 utbetales 95 MNOK i utbytte til eierne.


SKS er eid av Bodø (40%) og Fauske kommuner (13,33%), Jämtkraft AB (23,67%), Nordlandskraft AS (14%), Bodø Energi AS (6,27%) og Bodø pensjonskasse (2,73%).