Styrker satsning på energitilgang i Nord-Norge

SKS og NTE går sammen om økt produksjon og tilgang til fornybar energi i Nord-Norge. SKS blir en av de ledende aktørene innen grønn omstilling i Nord-Norge, samtidig som NTE styrker sin posisjon i landsdelen.

EOGF SKS
Ekstraordinær generalforsamling i SKS torsdag 16. mars. I forgrunn Inge Forseth, administrerende direktør i NTE Energi AS.

SKS overtar NTE sin eierandel i Siso Energi AS, samtidig som NTE går inn som ny medeier i SKS. Dette ble klart under en ekstraordinær generalforsamling i SKS torsdag 16. mars. Siden planene ble offentliggjort i fjor høst, har det vært lagt ned en grundig jobb for å sikre gjennomføring av intensjonsavtalen. 

- SKS er fornøyde med at eierne, på begge sider, har vært positive og bidratt konstruktivt gjennom prosessen. Med NTE inn på eiersiden skal vi sammen med øvrige eiere satse på felles verdiskapning og videre utvikling av fornybar energi i Nord-Norge, sier konsernsjef i SKS, Liina Veerme.

- Vi kan om få år oppleve kraftunderskudd og da må vi sammen styrke satsingen på fornybar energi i Nord-Norge. Økt produksjon er helt avgjørende for utviklingen i landsdelen. NTE ønsker å bidra både til vekst og utvikling for SKS og grønn omstilling for regionen sier konsernssjef Christian Stav i NTE. 

 - Vi er veldig glade for at vi nå, etter mange års jobb, får landet denne muligheten til å ta enda større plass i det som kanskje er vår samtids viktigste oppgaver, å skape ren energi med framtidsretta produksjon, sier Ida Maria Pinnerød, ordfører i Bodø kommune, på vegne av majoritetseier og øvrige eiere i selskapet.

Elin Dahlseng Eide, fylkesrådgiver i Nordland, Marlen Rendall Berg, ordfører i Fauske kommune og Ida Maria Pinnerød, ordfører i Bodø kommune.

Fra venstre Elin Dahlseng Eide, fylkesrådgiver i Nordland, Marlen Rendall Berg, ordfører i Fauske kommune og Ida Maria Pinnerød, ordfører i Bodø kommune.

- Jeg vil rose selskapet for å ha jobba strategisk og klokt for at vi etablerer SKS som den klart viktigste kraftprodusenten etter Statkraft i Nord-Norge, og for at vi i dag kan lande en avtale som vil bety mye for Salten-regionen. Dette er verdiskaping i praksis, og for oss som største eier har det hele veien vært et krav at en ny avtale må sikre at Fauske fortsatt er hjertet i SKS, og at vi bygger videre på den gode kompetansen her, sier Pinnerød. 

- Med denne avtalen spiller SKS og Saltenregionen i kraftproduksjonens eliteserie, og jeg vil rose det gode lagarbeidet som har ført oss hit - og det er en glede å invitere NTE med på dette laget, oppsummerer Pinnerød. Avtalen formaliseres ved at NTE overdrar sin eierandel i Siso Energi (50 %) til SKS i bytte mot aksjer i kraftkonsernet med hovedkontor på Fauske. NTE blir dermed nest største eier av SKS med 22 % eierandel. 

- Vi er glade for SKS kommer inn på eiersiden i Siso Energi, både med hensyn til selskapets kraftportefølje, men også og med hensyn til kompetanse og øvrige ressurser. Sammen med Østfold Energi AS, som eier den andre halvdelen av Siso, ønsker vi å bidra til synergier og utvikling av selskapet. Allerede i slutten av denne måneden overtas styring og overvåking av selskapets to kraftverk, Siso og Lakshola, av driftssentralen på Fauske, sier Veerme. 

Eierskapet i SKS

I tillegg til NTE deltar eierselskapene Jämtkraft AB og Nordlandskraft AS i en emisjon tilhørende transaksjonen. Som et resultat får SKS i underkant av 1 milliard kroner i frisk kapital. I sammenheng med transaksjonen er det utarbeidet en ny aksjonæravtale som både vil styrke SKS sin eierkonstellasjon, samt utvikle selskapet til en mer fremtidsrettet energiprodusent.

- Kapitalforhøyelsen gir oss handlingsrom for realisering av fremtidsrettet energiproduksjon. Samtidig vil økt krafttilgang bidra til å sikre fremtidig grønn industrivekst, positive ringvirkninger og lokale arbeidsplasser i området, poengterer Veerme.


Fakta Salten Kraftsamband AS:

 • Virksomhet: Vannkraftproduksjon, krafthandel og avregningstjenester
 • Årsproduksjon: 2,2 TWh
 • Antall kraftverk: 24 
 • Eiere: Bodø kommune (30,04 %), NTE AS (22 %), Jämtkraft AB (20,06 %), Nordlandskraft AS (Nordland Fylkeskommune) (11,12 %), Fauske kommune (10,01 %), Bodø Energi AS (4,71 %,) Bodø Pensjonskasse (2,05 %).

Fakta NTE AS: 

 • Virksomhet: Vannkraftproduksjon, nettvirksomhet, energitjenester, bredbånd og elektroinstallasjon
 • Årsproduksjon: 4,1 TWh
 • Antall kraftverk: 24
 • Eiere: 19 kommuner nord i Trøndelag
 • nte.no

Fakta SISO Energi AS

 • Årsproduksjon SISO: 1,1 TWh
 • Antall kraftverk: 2
 • Eiere: SKS (50 %), Østfold Energi (50 %)
 • sisoenergi.no