Nyheter

 • Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt tre positive tilbakemeldinger og fire avslag på omsøkte vannkraftprosjekter i Beiarpakken.

 • Balvannsveien (Sulis) og anleggsveien på Sundsfjordfjellet vil bli brøytet i løpet av uke 26. Ellers er veiene i Arstaddalen (Beiarn), Gjømmervann (Misvær) og Lomi (Sulis) åpen/delvis åpen.

 • 07.06.2017

  Snøsmelting

  I SKS nedslagfelt er det i år betydelige snømengder. Sen oppstart for snøsmelting gjør at vi i pr. dato har opp til 180 % snø av normalår.

 • Nord-Norsk Småkraft AS (nå SKS Produksjon AS) fikk den 16.6.2015 konsesjon for bygging av Sjønståfossen kraftverk (7,3 GWh) og Valffarjohka kraftverk (3,9 GWh.)

 • Nesten en halv million husholdninger byttet strømleverandør i 2016. Aldri før har så mange byttet strømselskap i Norge. Dette kommer frem i en fersk statistikk fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

 • Sweco skal prosjektere kraftverk for Krutåga Kraft Ss. Krutåga kraftverk, som skal bygges i Hattfjelldal i Nordland, vil ha en effekt på 60 MW. Krutåga Kraft er eid 50,1 % av Helgeland Småkraft AS som igjen er 100% av SKS Produksjon AS.

 • NVE gir Statnett SF løyve til å bygge en ny Salten trafostasjon i Sørfold kommune i Nordland. Stasjonsområdet er på omlag 37 dekar, og det vil bli bygd en ny veg på omlag 1,5 kilometer.