Minstevannføring fra Reinskar kraftverk

NVE har gitt SKS Produksjon midlertidig tillatelse til fravik fra krav om slipp av minstevannføring i Reinskar kraftverk, Gildeskål kommune.

Reinskar

NVE har gitt SKS Produksjon AS tillatelse til å midlertidig fravike kravet om slipp av minstevannføring fra Reinskar kraftverk i ti dager i løpet av perioden 29. april til 19. mai.

Tillatelsen er gitt med begrunnelse i nødvendige vedlikeholdsarbeider på kraftverket. Det er ventet stort tilsig til Sundsfjordelva i perioden, men stoppet i minstevannføringen vil bli gjort så kort som mulig.

Les mer