Konsesjon til Sjønståfossen

Nord-Norsk Småkraft AS (nå SKS Produksjon AS) fikk den 16.6.2015 konsesjon for bygging av Sjønståfossen kraftverk (7,3 GWh) og Valffarjohka kraftverk (3,9 GWh.)

Valffarjohka kraftverk
Valffarjohka kraftverk. Foto: Rune Stensland

Begge konsesjonene ble påklaget av Balvatn reinbeitedistrikt v/ adv. Geir Haugen den 13.8.2015. NVE vurderte klagen og sendte den videre til OED 23.10.2015. Nå etter ca. 1 1/2 år har OED ferdigbehandlet klagen, og klagen tas ikke til følge. OED sitt vedtak er endelig og kan ikke ankes.