Kjelvatnet – senking av vannstanden perioden 1. - 26. september

I et samarbeid med Sulitjelma Hytteforening, Statskog og Fauske kommune vil SKS Produksjon AS foreta arbeider i Naustbukta for å bedre adkomstforholdene for båt.

Fra 1. til 8. september vil Kjelvatnet gradvis bli senket 2,5 meter under høyeste vannstand, og holdes på dette nivået fram til 26. september. Deretter vil Kjelvatnet heves til normal vannstand.

For å ikke hindre anleggstrafikken ber vi om at det ikke settes biler ned mot bukta eller legges opp båter innerst i og i høyde side av bukta. Dette er angitt som skravert område på kartet.

Arbeidene går ut på å ordne strandlinjen ut til odden på vestsiden av bukta slik at det kan dras opp båter, og at det etablereset nytt båtutsett med betongrampe ute på odden. Det vil bli mulig å kjøre bil og henger ut på odden og snu her.