Damsikring ved Nævervatn og Navnlausvatn

Det pågår p.t. arbeid med å sikre dammene ved Øvre Nævervatnet (Beiarn kommune) og Namnlausvatnet (Gildeskål kommune). Dammene gir reguleringsmagasin til kraftverkene Forså og Sundsfjord tilhørende SKS Produksjon.

Årsaken til forsterkningene er imøtekomme dagens forskrifter til damsikkerhet.

- Arbeidsstedene betjenes med helikopter, slik at værforholdene har stor betydning. NVE har meldt sin ankomst og kommer på befaring i løpet av august/september for å se på det som er utført. Målet er at arbeidet på begge dammene skal være ferdige i løpet av året, dvs før vinteren starter, forteller Terje Holm Nygård, avdelingsleder vassdrag i SKS Produksjon.

 

Det er Kjell-Harry Skjellstad som er byggeleder for SKS Produksjon. Arbeidene utføres av Fauskebygg og deres underentreprenører.