Nedtapping av Kjelvatnet

I perioden 1. til 8. september vil vannstanden i Kjelvatnet gardvis senkes og i perioden 8. - 26. september vil vannet være nedtappet 2,5 meter.

Bilde: arkivfoto Kjelvatn | Salten Kraftsamband AS

Grunnet utbedring av adkomst for båt i Naustbukta vil vannstanden i Kjelvatnet i perioden 8. til 26. september være nedtappet 2,5 meter under høyeste vannstand. Tappingen vil starte 1. september. Ved varsel om nedbør av betydning, kan senking av vannstanden starte inntil en uke tidligere.

Når arbeidet er ferdig, vil vannstanden heves til normal vannstand.


Kontaktperson:
Per Arne Mathisen, avdelingsleder drift
SKS Produksjon AS
Mob:  908 90 510