SKS nominert til årets "I vinden-bedrift"

SKS er ett av i alt fem selskaper som er nominert til "I vinden-prisen" som er en oppmerksomhet til bedrifter som har gjort en spesielt god jobb for å tiltrekke seg nye ansatte.

I vinden-prisen 2013

* Bodø-regionen i vinden jobber for å gjøre regionen til et attraktivt bo- og arbeidssted. 19 partnere står bak.

* Prisen ble delt ut for første gang i 2011. Dips vant. I 2013 vil prisen deles ut 24. oktober.

* Juryen som kårer vinneren vil lytte til fokets stemme. Send sms med kode ANvinden og nummer til 2005.
   F.eks. ANvinden 1 for å stemme på SKS (Pris kr. 3,- pr sms).
Kandidatene i år er følgende;

  - SKS
  - Caverion
  - Elkem Salten
  - KPMG
  - Mainstream


 

Artikkelen er hentet fra Avisa Nordland, mandag 14. oktober 2013

Salten Kraftsamband AS er et nordnorsk kraftkonsern og landsdelens største kraftprodusent, tilsvarende årsforbruket til 90 000 husstander.  Konsernet driver virksomhet innenfor vannkraftproduksjon, kraftomsetning, entreprenørvirksomhet og utvikling av fornybar energi.  Bedriften har sitt hovedkontor på Fauske og har 157 ansatte.

Fra trainee til fast ansatt.

Linn Kristin Hauge | SKS Kraftsalg ASLinn Kristin  Hauge(30) er opprinnelig fra Sogn og Fjordane, men flyttet til  Bodø da det åpnet seg en traineestilling i SKS i 2007.  
– Da jeg begynte var jeg helt fersk og nyutdannet. Jeg kom til en arbeidsplass preget av raushet, godt humør og høy trivsel hvor jeg fikk bryne meg på faglig relevante arbeidsoppgaver, beskriver hun.

Traineeperioden ga henne i tillegg nyttig kunnskap om konsernet: – Jeg ble jeg tatt med for å se på demninger, kraftverk, lukehus, inni og utenpå rørgater og tunneler. Dette ga meg en bedre forståelse for produksjonsvirksomheten i SKS.

Etter to år som trainee ble hun fast ansatt som «porteføljeforvalter». Hun handler kraft og kraftrelaterte produkter i markedet på vegne av eksterne kunder som industri, kraftprodusenter og andre innehavere av kraftrettigheter.

Ressurs.

Menneskene som jobber her, er ved siden av vann og kapital, selskapets aller viktigste ressurs, innleder nytiltrådt HR-sjef, Erlend Rånes, da han skal argumentere for hvorfor nettopp SKS burde vinne "I vinden-prisen".

– I SKS ønsker vi at de ansatte skal få utvikle seg - både i forhold til egne behov og bedriftens. Blant annet gjennom å legge til rette for kompetanseheving for dem som ønsker det, sier han. – Og fordi vi er et konsern med virksomheter som er geografisk spredt, er det også viktig å samles for å bli bedre kjent og styrke de sosiale bånd. Dette gjøres blant annet ved å arrangere ulike sosiale sammenkomster, som for eksempel blåturer og sommerfester, fortsetter han.

I tillegg til de "vanlige" rekrutteringskanalene rekrutterer SKS arbeidskraft gjennom  trainee-ordningen og andre lærlingordninger fortsetter han. – Vi har flere eksempler på  medarbeidere som har begynt som lærlinger og endt opp som ingeniører, forteller HR-sjefen.

80 nye ansatte.

I 2007 ble det utarbeidet en todelt rekrutteringsplan for perioden 2008–2015. Det estimerte at det ville være behov for nærmere 100 nyansettelser i løpet av perioden for å dekke opp for pensjoneringen, personalomsetning og i forbindelse med etablering av nye forretningsområder. Hittil er det ansatt 80 nye mennesker i bedriften.  Av 157 ansatte er 20 prosent kvinner. – Vi ønsker selvfølgelig å ha et mangfold av både kjønn, alder og etnisitet blant våre ansatte, men kvoterer ikke inn personer på bakgrunn av dette. Det aller viktigste er kompetansen, understreker han.

Samfunnsansvar.

Den eksterne delen handler om hvordan bedriften vil markere seg utad. – Det er viktig for oss å være til stede på utdanningsmesser i hele regionen for å tiltrekke oss morgendagens arbeidskraft. I tillegg bruker vi mye  ressurser på å støtte opp om lokale idrettslag og kulturarrangementer, forteller Rånes.

SKS sponser mellom 40 og 50 større og mindre idrettslag og organisasjoner i  Saltenregionen, blant annet FIRST Scandinavia og de tre profilerte klubbene i IK Grand,  Bodø/Glimt og BHK.


 Salten kraftsamband AS

* Landsdelens største kraftprodusent, tilsvarende årsforbruket til 90 000 husstander.
* Landsdekkende strømleverandør og tilbyr et bredt spekter av tjenester innen krafthandel og kraftforvaltning.
* Eies av Bodø kommune, Fauske kommune, Bodø Energi AS, Nordland fylkeskommune og Troms Kraftforsyning og Energi AS.
* Konsernet består av selskapene Salten Kraftsamband AS (morselskap), SKS Produksjon AS, SKS Kraftsalg AS, SKS Eiendom AS, Salten Nettjenester AS, Rødøy-Lurøy Kraftverk AS, Govddesåga Kraft AS og Sjøfossen Energi AS
* Omsetning 2012: 1 090 mill. Driftsresultat: 288 mill. Produskjon 2012: 2033 GWh
* 157 ansatte.
* 23 prosent under 40 år.
* Kvinneandel: 20 prosent.