SKS kommenterer Sanderud-utvalgets skatterapport

Ekspertutvalget som er nedsatt av regjeringen for å vurdere dagens skatteordning for vannkraft, bidrar ikke til opprustning og investeringer i fornybar energi. - Tvert imot, mener Salten Kraftsamband (SKS) og bransjeorganisasjonen Energi Norge, som mener utvalget ikke har svart på oppgaven.

Dersom forslagene får gjennomslag, vil det få konsekvenser for reinvestering i SKS sine eksisterende vannkraftverk og eventuell investering i ny fornybar energi, sier konsern i SKS, Liina Veerme. Her fra Storevlvvatn kraftverk som sto ferdig i 2016
Dersom forslagene får gjennomslag, vil det få konsekvenser for reinvestering i SKS sine eksisterende vannkraftverk og eventuell investering i ny fornybar energi, sier konsern i SKS, Liina Veerme. Her fra Storevlvvatn kraftverk som sto ferdig i 2016

Liina Veerme- Utvalgets forslag vil svekke den lokale oppslutningen om noe vi i fremtiden vil trenge mer av, nemlig fleksibel, fornybar kraftproduksjon. Skal SKS fortsette utviklingen av klimavennlig og bærekraftig vannkraft er vi avhengige et skattesystem som bidrar med insitamenter både fra et samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk ståsted. Samtidig er vi også avhengige av goodwill og gjensidig samarbeid mellom oss og våre vertskommuner, sier Liina Veerme, konsernsjef i SKS.

Fra vondt til værre

- Det er bred politisk enighet om å legge til rette for opprusting av eksisterende vannkraftverk. Slik vi leser rapporten skjerpes skattetrykket på kraftprodusentene ved å øke grunnrenteskatten, samtidig som en tar bort kommunale ordninger. Det går fra vondt til værre, og utvalgets rapport er skuffende. Det vil overraske, men dersom forslagene får gjennomslag, vil det få konsekvenser for reinvestering i SKS sine eksisterende vannkraftverk og eventuell investering i ny fornybar energi, sier Veerme.

Bransjeorganisasjonen Energi Norge har i prosessen spilt inn forslag til utvalget, som vil fjerne de uheldige effektene av dagens grunnrenteskatt uten at statens og kommunenes samlede inntekter rammes.

- Alle med praktisk innsikt i vannkraftinvesteringer vet at utformingen av den statlige grunnrenteskatten hindrer gjennomføring av lønnsomme tiltak. Det er den statlige skatten som er problemet, ikke de lokale skattene. Utvalget har hoppet bukk over hovedproblemet og i stedet gått løs på de kommunale skatteordningene. Det er feil medisin, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

– Vi har ikke noe ønske om å fjerne grunnrenteskatten, men den må endres slik at den ikke rammer prosjekter med dårlig eller normal avkastning. I dag betaler selv kraftverk som går med underskudd grunnrenteskatt. Det bidrar ikke til investeringer i fornybar energi, som vi trenger mer av både for å løse klimaproblemene og skape nye arbeidsplasser, sier Kroepelien.

Bakgrunn

Alle partier på Stortinget har i sine partiprogrammer påpekt behovet for å legge til rette for opprusting av vannkraften. I tillegg har en bred allianse med støttespillere fra NHO, LO, Norsk Industri, El og IT Forbundet, Zero, Distriktsenergi, KS Bedrift, Kraftfylka, Norwea og Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) stilt krav om en skattereform for vannkraften.

Også det internasjonale energibyrået IEA har tidligere uttrykt bekymring for den tunge beskatningen av vannkraftproduksjon i Norge, etter flere år med økning av grunnrenteskatten.