Beredskap for trygg kraftforsyning

SKS har iverksatt en rekke tiltak for å kunne opprettholde normal kraftproduksjon. Det samme gjør nettselskapene i en situasjon hvor tilgang på elektrisitet vil være kritisk viktig for hele befolkningen.

Inge Pedersen, beredskapskoordinator i SKS
Inge Pedersen, beredskapskoordinator i SKS

Fortløpende vurderinger

SKS har iverksatt intern beredskapsplan, følger Folkehelseinstituttets anbefalinger. og gjør forebyggende tiltak fortløpende der det trengs, sier Inge Pedersen, beredskapskoordinator i SKS.

SKS har 90 ansatte fordelt på Fauske, Sulitjelma og Sundsfjord, Bodø og Beiarn men de fleste holder til på Fauske.

- Vi har per nå to ansatte som sitter i karantene etter ferie i utlandet. Ingen er meldt syke. Alt vi gjør er forebyggende, sier Pedersen og legger til at møte- og reisevirksomhet nå er sterkt begrenset.

Med virkning fra 12. mars ble disse tiltakene innført i SKS:

 • Benytt de generelle rådene som gjelder hygiene, og benytt desinfiserende midler/utstyr der disse er utplassert, eksempelvis på møterom mfl.
 • Ingen håndhilsning.
 • Kantinene på Fauske, Sulitjelma og Sundsfjord stenges. Det betyr at ansatte må ha med matpakke og innta sin lunsj på kontorene eller andre lokaliteter for de som ikke har egne kontorer.
 • Skjerpede og økte renholdsrutiner 
 • Kaffemaskiner vil være tilgjengelig, men vil være gjenstand for ekstra hygiene. Ansatte benytter egne kopper.
 • Kritisk personell skal ikke møtes på face-to-face møter. 
 • Enkelte kan bli anmodet om bruk av hjemmekontor. 
 • Eventuell tjenestereiser skal klareres med konsernsjef.
 • Det anbefales også å vurdere private reiser i denne sammenheng.
 • Begrense face-to-face møter med utenforstående.
 • Begrense også interne møter.
 • Grupper av ansatte kan «splittes» der det vurderes som hensiktsmessig. 
 • Følg med på råd fra Folkehelseinstituttet og andre kommunale og statlige helseinstitusjoner.Ut over dette må SKS til en hver tid forholde seg til eventuelle pålegg som kommer fra helsemyndighetene og overordnet myndighet.

Tiltakene gjelder i første omgang frem til påske. Konserledelsen og beredskapsstabene vil følge situasjonen nøye (møter to ganger i uken i den første tiden), og det vil kunne komme ytterligere restriksjoner eller endrede tiltak.

 

Høy beredskap hos nettselskapene

Det lokale og regionale strømnettet drives av rundt 100 nettselskaper over hele Norge. Høy leveringssikkerhet forutsetter at det til enhver tid er ansatte på driftssentralene og montører som kan rykke ut og rette feil, for eksempel når uvær slår ut strømlinjer.

Skjermer nøkkelpersonell

Nå er det satt inn tiltak for å skjerme kritisk viktig personell. Mange montørstyrker er delt inn i mindre enheter med ulike oppmøtesteder, slik at risikoen for smitte reduseres. Tilsyn i privatboliger og annen nærkontakt med kunder er dessuten innstilt.

– Nettselskapene er vant til å håndtere beredskapssituasjoner, og har et godt samarbeid på tvers slik at de kan bistå hverandre med personell og utstyr ved behov. De har også tett dialog med de regionale beredskapsorganisasjonene i NVE og hos Fylkesmannen, forklarer Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge.

NVE samordner beredskap

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å samordne arbeidet med forebyggende sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen. Innsatsen er organisert gjennom Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon som består av NVE, kraft- og varmeprodusentene og nettselskapene.

– NVE har hatt gjennomgang med de sentrale aktørene i landets kraftforsyning og fått bekreftet at alle er godt forberedt til å håndtere eventuelle smitteutbrudd. Driften går som normalt, med noen tilpasninger for å ta høyde for at situasjonen kan utvikle seg, sier NVE-direktør Kjetil Lund.

Også Statnett, som har ansvar for kraftlinjene mellom landsdelene og til våre naboland, har iverksatt tiltak for å hindre koronasmitte og opprettholde trygg drift og beredskap.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en veileder om hvordan samfunnskritiske virksomheter kan opprettholde drift ved alvorlige hendelser som epidemier.