Nye Sjøfossen på nett!

I dag, fredag 10. juli kl. 11:00, var nye Sjøfossen kraftverk i drift og på nett.

Nye Sjøfossen kraftverk

Sjøfossen kraftverk ble første gang satt i drift i 1950 med en midlere produksjon på 17 GWh. Kraftverket utnytter et fall på 60 meter i Sundfjorddalselva. Nye turbiner og generatorer sørger for at produksjonen økes med ca 5,9 GWh/år til 23,2 fra dagens 17,3 GWh.

Arbeidene har pågått oktober 2019 og er fullført i henhold til fremdriftsplan.  

- All ære og honør til Jon og teamet som har jobbet på Sjøfossen-prosjektet melder Stig Grønli, leder av kraftverksavdelingen i SKS Produksjon.

En glad og fornøyd Jon Larsen, prosjektleder for ombyggingen av Sjøfossen kraftverk, rett før kraftverket ble satt i drift.

Gamle Sjøfossen, bygget i 1950

Siste reisEtter å ha vært i drift siden 1950 var det 15. oktober 2019 siste krafttak for aggregatene i Sjøfossen kraftverk. F.v. Jon Larsen, Kristoffer Heen, Bjørn Ågnes, Jesper Pedersen, Eirik Anrei, Edd Jimmi Hanssen, Svenn Isaksen, Cato Pareliussen, Kristian Klausen, Nina Olsen, Ivan Løvik og Arnt Helge Tjugen.