Høy vannføring og overløp

SKS oppfordrer alle som ferdes ved vassdrag med høy vannføring om å opptre varsomt og holde god avstand.

Bilde tatt ved Arstaddalsdammen i Beiarn kommune
Bilde tatt ved Arstaddalsdammen i Beiarn kommune

I forbindelse med kraftig nedbør og til dels fulle vannmagasiner har det det siste døgnet gått til overløp i flere av SKS Produksjon sine regulerte vassdrag. 

Det er forventet høy vannstand så lenge nedbørsperioden vedvarer. SKS gjør alle nødvendige og hensiktsmessige tiltak vi kan for å begrense omfanget av evt. flom i vassdragene selskapet regulerer.

Forøvrig henviser SKS til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og nettstedet varsom.no.
Her finnes til en hver tid oppdaterte flom og jordskredvarsel.