Prøvedrift i Breivikelva

Breivikelva kraftverk har nå status «prøvedrift».  Det vil si at leverandøren av EL-Mek-utrustningen er ferdig med sin montasje, testing og idriftsettelse, samt at aggregatet går i «normalt drift» fram til slutten av august før endelig overtakelse finner sted.

Breivikelva
Breivikelva

Det rapporterer Andreas Engan, prosjektleder i SKS Produskjon vassdragsavdelingen.

Andreas Engan - Aggregatet har siden kvelden 14.juli gått kontinuerlig i «vannstandsregulering» og alt virker fint så langt. Som kjent har vi hatt noen utfordringer med prosjektet ettes at flom skadet store deler av rørgata i november i fjor. Det er et imponerende arbeid som er lagt ned nå på vårparten av både eksterne og interne ressurser for å begrense skadene etter nevnte flom, forteller Engan.

Siden 20. mai har entreprenørene fra Fjellbygg AS og LH Anlegg skiftet ut 1000m rørgate bestående av GPR-rør,  samt utført innvendig reparasjoner av 1400 meter duktile stålrør.

Stått på natt og dag

- Dette krever mye ressurser og god koordinering får at all logistikk skal kunne fungere, vi er imponerte over både hurtighet og kvalitet på arbeidet som er utført i perioden. I tillegg har Hywer  spilt på lag og sørget for leveranse av 1000m GRP-rør samt nødvendige mekaniske koblinger og annet nødvendig utstyr – også dette en krevende logistikk med korte frister.

Nå i sluttfasen har Andritz sine folk på idriftsettelse stått på natt og dag i 2,5 uker for å rekke å få anlegget i gang før ferien samt kjøre nødvendige tester mens det er tilstrekkelig og forutsigbart tilsig til b.la. lastprøver, roser Engan.

Breivikelva damanleggDamanlegg

Prosjektet fremhever også innsatsen fra de involverte i eget hus, først og fremst ansatte i stasjonsgruppen Bodø/Beiarn og i driftssentralen, men også flere ansatte i ulike avdelinger i SKS har bidratt med sitt.  

 - Det vil pågå en del arbeid også etter ferien, men vi ser fram til å avslutte prosjektet og rydde maskiner og utstyr ut av anleggsområdet i god tid før vinteren, avslutter Andreas Engan.