Innkalling Generalforsamling Rødøy-Lurøy Kraftverk AS

Aksjeeiere innkalles herved til ordinær generalforsamling på administrasjonsbygg Tjong, onsdag 2. juni 2021 kl. 12:15.

RLK
RLK

Registrering av fullmakter starter kl. 11:45 og avsluttes kl. 12:15.

For å ivareta regelverket for arrangementer knyttet til covid-19 er det behov for forhåndspåmelding
til årets generalforsamling. Påmelding sendes til firmapost@rlk.no innen fredag 28. mai kl 15:00.
Smitteverntiltak vil være ivaretatt ved gjennomføring av generalforsamlingen.

Til behandling:

  1. Åpning ved styreleder.
  2. Valg av møteleder.
  3. Utpeking av en av de tilstedeværende til å underskrive protokollen sammen med møteleder.
  4. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  5. Årsberetning med styrets beretning og regnskap for 2020.
  6. Valg i henhold til vedtektenes §§ 5 og 6.
  7. Fastsettelse godtgjørelse for tillitsvalgte.
  8. Godtgjørelse til revisor for 2020.

Vedlegg: