Salten for Power – gigabatterifabrikk på Fauske

Salten inviterer Equinor, Hydro og Panasonic til å etablere en gigabatterifabrikk med over 2000 ansatte i Salten, på Fauske.

FABRIKKEN. Slik kan batteri-fabrikken komme til å ta seg ut i terrenget nord for Fauske. Visuell framstilling: Drone Nord Foto: Per Inge, Bodø kommune
FABRIKKEN. Slik kan batteri-fabrikken komme til å ta seg ut i terrenget nord for Fauske. Visuell framstilling: Drone Nord Foto: Per Inge, Bodø kommune

Samarbeid om etablering

Et strategisk nettverk av 11 kommuner i Salten, sammen med et samlet næringsliv med energiselskapene og Bodøregionens Utviklingsselskap – BRUS, inviterer de verdensomspennende konsernene Equinor, Hydro og Panasonic til å lokalisere og bygge sin batterivirksomhet i Salten, på et industriområde ved Fauske sentrum, som vi har kalt Fauske Industrial Energy Site.

Konsernene inngikk nylig et strategisk samarbeid, «Joint Battery Initiative», for å se på mulighetene for å bygge en bærekraftig og kostnadseffektiv europeisk batterivirksomhet i Norge. Nå starter partnerne arbeidet med å finne aktuelle steder for å bygge en batterifabrikk.

Norge attraktiv for etablering

De tre konsernene mener at Norge har et attraktivt utgangspunkt for å etablere lønnsom og bærekraftig batteriproduksjon. Den solide kompetansen som allerede finnes innen materialteknologi, prosessindustri, energi og industriutvikling gir et solid fundament for å bygge batterifabrikk i Norge. I tillegg er tilgangen på fornybar, elektrisk kraft viktig. Selskapene er i dialog med norske kommuner og regioner for å identifisere aktuelle steder der det er mulig å bygge en storskala batterifabrikk. Selskapene har som mål å identifisere 10-15 mulige steder som møter behovene til en batterifabrikk.

«Med et unikt, strategisk og utrulig godt samarbeid mellom kommunene og et samlet næringsliv i Salten, inviterer vi selskapene Equinor, Panasonic og Hydro, til å etablere en batterifabrikk på en regulert, og i tilknytning til en industriell tomt i Fauske kommune, midt i hjertet av Salten, Nordland og Norge, sier ordfører i Fauske kommune, Marlen Rendall Berg.

Salten for Power

Prosjektet «Salten for Power» (SfP) som ledes av det strategiske næringsnettverket i Salten og energiselskapene har kartlagt og screenet hele Salten for mulige etableringer av et eller flere kraftforedlende industrielle prosjekter med batteriproduksjon og annen industri. Det er kartlagt over åtte lokaliteter i regionen, med særlig fokus på nett- og krafttilknytning, tilgang på areal, særlig regulert areal, og med tilhørende infrastruktur påkrevd av aktørene i Joint Battery Initiative. Dette er helt banebrytende og unik sammenslutning, som vil bidra med support og støtte for en slik etablering.

Fauske Industrial Energy Site

BRUS og kommunene har invitert selskapene til å etablere sin virksomhet på Fauske, nærmere bestemt på tomteområdet, med prosjektnavn, «Fauske Industrial Energy Site» like nord av sentrum av Fauske.

Stor etterspørsel etter batteriteknologi

Etterspørselen etter batteriteknologi i verden er i stor vekst og det er en rekke prosjekter under planlegging i Europa. Det er avgjørende at slike prosjekter etableres i områder der kraftforbruket er fornybart. I Nord-Norge realiseres og etableres det batterifabrikk på Mo i Rana og Skellefteå i Sverige. Det vil kunne gi store synergier og positive ringvirkninger for å bygge flere verdikjeder til batteriproduksjon, ved en etablering av en batterifabrikk i Salten, med nærheten til de andre aktørene, i tillegg til de planene.

søknadskvartetten

Overskudd av kraft

I salten-regionen er det stort overskudd av fornybar vannkraft på ca. 4 TWh og et effektoverskudd på ca. 1000 MW, som tilsvarer strømforbruket til hele 200.000 husstander. Salten er i Nordens desidert mest gunstige prisområde for strøm, med lage energipriser, som gir regionen et særlig naturgitt fortrinn for etableringer av kraftforedlende industrier, som for eksempel batteriproduksjonsfabrikker.

«I Salten har vi helt unike naturgitte fortrinn for å lykkes med industrietableringer. Med de store kraftressursene, med ren fornybar energi, og Nordens mest konkurransedyktige betingelser på kjøp av kraft er vi helt unike. Tar vi med det gode samarbeidet mellom kommunene og et samlet næringsliv, og tilgangen på ledige arealer og nærhet til infrastruktur som flyplass, tog og havn, er Salten og Fauske en utrolig bra plassering for 2000 arbeidsplasser med en batterifabrikk og muligheter for en verdikjede, sier direktør i BRUS, Elnar Remi Holmen.

Utviklingsmuligheter i Salten

I tillegg til å utrede lokaliteter og tomt for etablering av en batterifabrikk i Joint Battery Initiative, har prosjektgrupen sett på utviklingsmuligheter utover forslaget om Fauske. Det er en rekke ledige arealer i Saltenkommunene som vil kunne bidra til positive ringvirkninger og en særlig styrket verdikjede ved en etablering av en større batterifabrikk på Fauske. Det vil kunne gi regionen særlig stor verdiskapning og sysselsetting, samt bidra til å løse en del av industriens behov og etterspørsel etter råstoff, leverandørindustrier, varer og tjenester. Det er strategiske arealer regulert til industriformål tilgjengelig i alle kommunene i Salten, som igjen vil kunne gi et stort potensial for etablering av nye arbeidsplasser i verdikjeden i tilknytning til batteriproduksjon i Nordland og Nord-Sverige.