Krevende år for Salten Kraftsamband

Solide produksjonstall til tross; rekordlave kraftpriser og nettproblematikk resulterte i minus for Salten Kraftsamband (SKS).

Liina Veerme, konsernsjef i SKS
Liina Veerme, konsernsjef i SKS

- SKS har i 2020 levert høy vannkraftproduksjon grunnet enorme mengder snø i fjellet, snøsmelting og mye nedbør. Samtidig opplevde kraftbransjen et historisk fall i kraftprisen gjennom hele året. I kombinasjon med dårlig nettkapasitet og begrensede muligheter for eksport har vi funnet det svært utfordrende å levere et tilfredsstillende årsresultat, sier konsernsjef i SKS, Liina Veerme.

Konsernregnskapet viser en omsetning på 380 MNOK og et driftsresultat på 71 MNOK. Resultat før skatt er på 4,9 MNOK. Resultat etter skattekostnad 
ble -1,6 MNOK mot 63 MNOK i 2019. 

SKS årsrapport for 2020

God drift

- Total kraftproduksjonen i konsernet ble 2 147 GWh som er noe høyere enn ved normalår og 213 GWh mer enn i 2019. Handelsaktiviteten har i tillegg bidratt positivt til resultatet med sine tjenester innen handel og forvaltning av kraft, opprinnelsesgarantier og el.sertifikater. Konsernets årsresultat er i 2020 preget av ekstremt lave kraftpriser og begrensede muligheter for eksport av innestengt kraft i vårt prisområde (NO4), sier Veerme.

Verdiskapning. 

Til tross for svakt resultat har SKS likevel bidratt med betydelig verdiskapning lokalt og sentralt. Gjennom skatter, avgifter, og øvrige samfunnsbidrag har konsernet bidratt med 261 MNOK til fellesskapet.
Generalforsamlingen har vedtatt at det for 2020 ikke utbetales utbytte til eierne.
 

SKS er eid av Bodø (40%) og Fauske kommuner (13,33%), Jämtkraft AB (23,67%), Nordlandskraft AS (14%), Bodø Energi AS (6,27%) og Bodø pensjonskasse (2,73%).Kontakt

Liina Veerme, konsernsjef, Salten Kraftsamband AS
mobil:   476 68 248
e-post: liina.veerme@sks.no