En halv milliard til fellesskapet

Kraftkonsernet SKS leverer et årsresultat på 212 millioner kroner for 2023, som er 124 millioner høyere enn i 2022. Konsernstyret innstilte på 100 millioner kroner i utbytte til selskapets eiere, som ble vedtatt under generalforsamlingen mandag 29. april.

Foto: Marthe Mølstre

I tillegg til 100 MNOK i utbytte bidrar SKS med 387 MNOK i skatter, avgifter og øvrige samfunnsbidrag, totalt 487 MNOK i verdiskapning til felleskapet. 

Konsernregnskapet viser en omsetning på 820 MNOK og et driftsresultat på 446 MNOK. Resultat før skatt er på 455 MNOK. Resultat etter skattekostnad ble 212 MNOK mot 88 MNOK i 2022. Det betyr en skattekostnad på 243 MNOK. 

Foto: Marte Mølstre- SKS leverer et godt årsresultat for 2023 og er i god posisjon for styrke selskapet ytterligere med økt satsning på fornybar energi. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra med stabil og forutsigbar energi til både private husholdninger og til utvikling av bærekraftig industri og næringsliv i Salten og Nord-Norge for øvrig. Samtidig er vi veldig glade for at SKS verdiskapning kommer fellesskapet til gode, herunder kjærkomne bidrag til kommuneøkonomien for til våre eierkommuner Bodø og Fauske, samt øvrige eiere, sier Liina Veerme, konsernsjef i SKS.

Økning i kraftprisen, lavere kraftproduksjon

Snittprisen på strøm var i Nord-Norge (NO4) 34 øre/kWh i 2023 som er en økning på nær 37 prosent sammenlignet med 2022. 

SKS totale vannkraftproduksjon var i 2023 1906 GWh noe som er 200 GWh lavere enn normalår og 671 GWh lavere enn rekordåret 2022.

Magasinbeholdningen for SKS regulerte vassdrag var ved årsskiftet 67 prosent, én prosent lavere sammenlignet med året før.


SKS er eid av Bodø kommune (30,04 %), NTE AS (22 %), Jämtkraft AB (20,06 %), Nordlandskraft AS (Nordland Fylkeskommune) (11,12 %), Fauske kommune (10,01 %), Bodø Energi AS (4,71 %,) og Bodø Pensjonskasse (2,05 %).