Samarbeid om hydrogenfabrikk

Fauske Industripark, Glomfjord Hydrogen og et samlet kraftmiljø i Indre Salten har satt i gang samarbeid for etablering av hydrogenfabrikk på Fauske.

Hydrogen Fauske SKS

Stort potensial

- Forretningsidéen er basert på økt etterspørsel og behov for hydrogen til markedsområdene innen tungtransport på land og sjø, samt eksport til et stadig voksende marked i Europa. Vi ser et stort potensial for grønt hydrogen basert på vannkraft produsert av SKS og SISO Energi i Salten-regionen, sier styremedlem Roald Amundsen.

Utredning for etablering av hydrogenfabrikk i nær tilknytning til Fauske Transformatorstasjon er pågående og i samarbeid med Fauske kommune.

- Første fase i prosjektsamarbeidet er å utrede tekniske og kommersielle muligheter knyttet til produksjon og distribusjon, samt tilgang på energiforsyning til hydrogenproduksjon, og ladestasjon. Det er i den sammenheng søkt om uttak av inntil 40 MW fra Fauske trafostasjon for de planlagte aktivitetene, sier styremedlem Øystein Skaland.

Fauske Industripark skal stå for utbygging av transformatorkapasitet og koblingsanlegg i Fauske Trafo for distribusjon av kraft til fabrikken og øvrig industriareal. I tillegg planlegger Indre Salten Energi for ladestasjon for tungtransport, samt bygging av fyllestasjon for hydrogen med hydrogenleveranser fra fabrikken.

Mørtsell

PLANLEGGER. Stein Mørtsell, styreleder i Fauske industripark sammen med styremedlem Øystein Skaland. Foto: SKS pressefoto

Et samlet kraftmiljø

På eiersiden i Fauske Industripark er i dag SKS, ISE og SISO Energi. Tre store og fremtidsrettede energiselskap med felles ambisjoner for industriparken, utvikling av et fremtidsrettet industrinett og grønn næringsutvikling.

– Vi har lykkes med å samle et profesjonelt og kompetent kraftmiljø i Indre Salten. Vi mener vi både tiden og prosjektet er modent for å ta neste steg mot utvikling av kraftkrevende industri på Fauske, avslutter styreleder Stein Mørtsell, styreleder i Fauske Industripark.

Samarbeid mellom solide aktører

- I Glomfjord Hydrogen har vi jobbet siden 2016 med å utvikle og etablere produksjon av grønt hydrogen i Glomfjord. Når vi nå realiserer vårt første hydrogen prosjekt med ammoniakk som sluttprodukt er det svært gledelig at vi i samarbeid med solide aktører kan være med å utvikle og etablere hydrogenproduksjon på Fauske, sier Henrik M. Madsen, styreleder i Glomfjord Hydrogen.

Kontakt:

  • Stein Mørtsell, styreleder, Fauske Industripark AS, mob. 992 30 427
  • Henrik M. Madsen, styreleder, Glomfjord Hydrogen AS, mob. 415 70 869