Tilfredsstillende resultat for SKS

SKS leverer et tilfredsstillende årsresultat for 2022. Resultatet preges av høy kraftproduksjon, gode handelskontrakter, samt økning i kraftprisen siste kvartal.

SKS Handel er kraftig medvirkende til at SKS leverer et tilfredstilende årsresultat for 2022. Selskapet leverte et driftsresultat på 94,1 mill.kr og resultat etter skatt på 74,9 mill.kr.
SKS Handel er kraftig medvirkende til at SKS leverer et tilfredstilende årsresultat for 2022. Selskapet leverte et driftsresultat på 94,1 mill.kr og resultat etter skatt på 74,9 mill.kr.

Til tross for høy systempris i Norge, gikk snittprisen på kraft i Nord-Norge (NO4) ned sammenlignet med 2021. Gjennomsnittlig kraftpris for NO4, hvor SKS produksjonsanlegg er lokalisert, var 25 øre/kWh, noe som er betydelig lavere enn landsgjennomsnittet på rekordhøye 134 øre/kWh.

- SKS leverer et tilfredsstillende årsresultat for 2022. Høy kraftproduksjon (2 577 GWh), gode kraftkontrakter, samt stigning i kraftprisen siste kvartal, gjør at konsernet leverer et OK resultat i 2022, sier Liina Veerme, konsernsjef i SKS.

Konsernregnskapet viser en omsetning på 820 MNOK og et driftsresultat på 439 MNOK. Resultat før skatt er på 339 MNOK. Resultat etter skattekostnad  ble 86,9 MNOK mot 282 MNOK i 2021. Det betyr en skattekostnad på 251,4 MNOK. 

Skjerpelse i rammebetingelser og nettbegrensninger

Liina Veerme, konsernsjef i SKSRammebetingelsene for norske vannkraftprodusenter ble kraftig skjerpet gjennom økning i grunnrenteskatten til 57,7 % med virkning fra 1. januar 2022. I tillegg ble det som en konsekvens av svært høye priser i deler av Norge, innført avgift på kraftproduksjon (høyprisbidrag) på 23 % på kraftpriser over 70 øre/kWh.

 - Konsekvensen er en massiv verdioverføring fra eierkommunene til staten samtidig som marginalskatten for vannkraft i Norge, som nå er på over 90%, er høyere enn noen annen næring. I tillegg skaper kapasitetsutfordringer i nettet mellom nord/sør begrenset tilgang til markedet. Dette slår negativt ut og bidrar til et vedvarende prisskille mellom de norske prisområdene. Det er ikke bærekraftig og bidrar i lengden hverken til klimamål eller grønn utvikling, sier Veerme.

337 millioner til felleskapet

Gjennom skatter, avgifter, og øvrige samfunnsbidrag har konsernet bidratt med 337 MNOK til fellesskapet. Generalforsamlingen har vedtatt at det for 2022 utbetales 61 MNOK i utbytte til eierne.


SKS er eid av Bodø kommune (30,04 %), NTE AS (22 %), Jämtkraft AB (20,06 %), Nordlandskraft AS (Nordland Fylkeskommune) (11,12 %), Fauske kommune (10,01 %), Bodø Energi AS (4,71 %,) Bodø Pensjonskasse (2,05 %).