Regulering av vannstand - Kjelvatn - Sulitjelmavassdraget

I forbindelse med vedlikeholdsarbeider i Fagerli kraftverk høsten 2023, vil vannstanden i Kjelvatnet (Sulitjelma)  bli senket 0,7 meter under normal sommervannstand.

Kjelvatn, Sulitjelma. Foto: Andreas Opheim

Tiltaket gjelder i perioden 15. - 25.september. Fra 25.september vil Kjelvatnet fylles med naturlig tilsig.  Dajavatn vil i perioden 25. - 30.september  bli senket ca 3,5 meter under normal vannstand.