Innkalling Generalforsamling Rødøy-Lurøy Kraftverk AS

Aksjeeiere innkalles herved til ordinær generalforsamling på Grønsvik fort, torsdag 18. april 2024 kl. 11:30.

RLK
RLK

Registrering av fullmakter starter kl. 11:00 og avsluttes kl. 11:30.

Til behandling:

  1. Åpning ved styreleder.
  2. Valg av møteleder.
  3. Utpeking av en av de tilstedeværende til å underskrive protokollen sammen med møteleder.
  4. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  5. Årsberetning med styrets beretning og regnskap for 2023.
  6. Valg i henhold til vedtektenes §§ 5 og 6.
  7. Fastsettelse godtgjørelse for tillitsvalgte.
  8. Godtgjørelse til revisor for 2023.

Fullmaktsskjema, valgkomiteens innstilling og sak 5; Årsberetning og regnskap 2023 kan lastes ned
fra www.sks.no, eller kan ved henvendelse til selskapet på tlf 75402200, eller e-post
firmapost@rlk.no, få tilsendt saken.

Fauske, den 21. mars 2024

Stein Mørtsell
Styreleder


Vedlegg: