Regulering av vannstand - Dajavatn - Sulitjelmavassdraget

I forbindelse med reparasjon og vedlikehold av avløpsrør vil Dajavatnet bli nedtappet i uke 43. Det er Fauske kommune som er ansvarlig for arbeidet, mens SKS som regulant står for nedtapping. Det er beregnet 3 dager til arbeidene.

Dajavatn